Public
Authored by hoangtaybaokiem1993

Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp hoạt động logistics ngược

Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp hoạt động logistics ngược

Edited
77 Bytes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp hoạt động logistics ngược

  Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ chia sẻ với bạn mẫu luận văn quản trị logistic. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp của Tri Thức Cộng Đồng.

  Tham khảo thêm >>> Yêu cầu chung về cách trình bày luận văn

  Logistics ngược (reverse Logistics) là quá trình thu hồi các phế liệu, phế phẩm, phụ phẩm và tất cả các yếu tố khác phát sinh từ quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến môi trường để xử lý hoặc tái chế. (vị trí của dòng logistics ngược có thể tham khảo ở hình 1.1). Tồn tại logistics ngược ở cả đầu vào và cả đầu ra, tuy nhiên giữa chúng có sự khác biệt khá rõ ràng.

  Dòng logistics ngược đầu vào có đặc điểm là dự báo khó khăn hơn, vận chuyển từ nhiều điểm tới một điểm, chất lượng NVL không đồng nhất, bao bì đóng gói tái sử dụng thường đã bị phá hủy, giá cả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tốc độ thường không được xem là ưu tiên, chi phí không thể nhìn thấy trực tiếp, quản lý dự trữ không nhất quán, mâu thuẫn về sở hữu và trách nhiệm vật chất.

  Vai trò của logistics ngược là

  • Tạo sự thông suốt cho quá trình logistics đầu vào: Ở nhiều khâu của quá trình logistics đầu vào xuất hiện những NVL không đạt yêu cầu cần sửa chữa lại. Để đảm bảo đưa các NVL này trở lại kênh logistics đầu vào một cách nhanh chóng, kịp thời nhất thì cần một loạt các hoạt động logistics ngược hỗ trợ dòng vận động xuôi này.

  Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp của Tri Thức Cộng Đồng nhé

  • Giúp tiết kiệm chi phí cho DN: Nếu tổ chức và triển khai tốt dòng logistics ngược thì DN sẽ tiết kiệm được đáng kể các khoản chi phí khác như: tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu do được tái sinh, giảm chi phí thùng trống chứa NVL do tái sử dụng nhiều lần, thu hồi được giá trị còn lại của những NVL đã loại bỏ, trả lại NVL lỗi cho nhà cung cấp (dù có thể mức giá không bằng giá của NVL mới).

  • Giúp tạo dựng hình ảnh “xanh” cho DN. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như hiện nay là do hoạt động sản xuất kinh doanh của con người gây ra. Do đó, các DN cần quan tâm hơn nữa tới việc giảm sự tác động tiêu cực của sản xuất kinh doanh đến môi trường thông qua thu hồi nguyên vật liệu và bao bì để tái chế hoặc vứt bỏ nó một cách có trách nhiệm.

  Là một phần trong mạng lưới logistics, logistics ngược cũng có vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả tối ưu khi thực hiện logististics đầu vào.

  Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn của Tri Thức Cộng Đồng. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Tri Thức Cộng Đồng chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.

  Giá viết luận văn thạc sĩ sẽ tùy thuộc vào ngành/chuyên ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết.

Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment