Public
Authored by NhangsachChonNhu

Nụ trầm hương

Từ lâu nay trầm hương đã nổi tiếng với những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Tuy nhiên để trầm hương đến được tới tay người tiêu dùng thật không dễ bởi loại gỗ đặc biệt này, với giá tốt đã bị trộn,làm giả, thêm hương hóa học không ít.

Với mong muốn mang đến cho người sử dụng, đặc biệt là các Phật tử của mình, sư thầy cùng các chú tiểu đã sản xuất và phân phối các sản phẩm nhang trầm hương từ trầm hương sạch, nguyên chất, từ nhang có tăm, nhang không tăm, nhang vòng, nhang nụ... Đặc biệt nhang nụ trầm hương của nhang sạch Chơn Như được sản xuất từ bột trầm hương xay mịn, ép khối nên sản phẩm rất mịn, đẹp và tiện lợi biếu tặng, hay bảo quản.

Nhang nụ trầm hương Chơn Như đốt lên nghe mùi thơm rất nhẹ, lan tỏa khắp căn phòng làm cho tinh thần thoải mái, không gian ấm cúng hơn hẳn. Các doanh nhân Phật tử hay sử dụng nhang nụ này để xông nhà, phòng làm việc, vừa thanh lọc không khí, vừa thu hút tài lộc, trừ tà hay đuổi những điều không may...

Nhang nụ trầm hương Chơn Như có thể sử dụng đốt trên dĩa hoặc sử dụng thác trầm. Hiện nay thác trầm được bày bán nhiều nơi với các mức giá khác nhau. Nhang trầm Chơn Như cũng có thác trầm sử dụng với nhang nụ trầm hương tại: https://nhangsachchonnhu.com/san-pham/

Nhang nụ trầm hương 12 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment