Public
Authored by chữ ký số tphcm

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Viettel-CA

Chữ ký số Viettel-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số do Tập đoàn Viễn thông Quân đội cung cấp, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép từ ngày 02/06/2010.

Chữ ký số được sử dụng trong các giao dịch điện tử nhằm xác định danh tính của người ký, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu và giá trị pháp lý. Nhờ việc ứng dụng chữ ký số, các giao dịch từ xa qua Internet trở nên đơn giản và an toàn.

Chữ ký số dùng cho mục đích gì?

Được dùng cho dịch vụ hành chính công điện tử như kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, đấu thấu trực tuyến…

Các giao dịch điện tử khác như email, giao dịch chứng khoán, ngân hàng điện tử, ký hợp đồng văn bản, thanh toán trực tuyến...

Thiết bị USB Token là gì?

Sau khi đăng ký thành công dịch vụ Viettel-CA, khách hàng (KH) sẽ nhận được 1 thiết bị USB Token (hay PKI Token) có chứa các dữ liệu sau:

Khóa công khai (Public Key) và Chứng thư số (Digital Certificate) - Đây là các thông tin công cộng của KH.

Khóa riêng (Private Key) - Đây là thông tin bí mật của KH, được dùng để tạo ra chữ ký số. Bản chất của việc sử dụng thiết bị USB Token là để lưu trữ và bảo vệ an toàn khóa riêng này.

Dữ liệu trong USB Token được bảo vệ bởi một mã nhận dạng cá nhân – mã PIN (Personal Identification Number) do KH có thể tự quản lý. Mã PIN này có thể gồm chữ và số, độ dài từ 8 đến 64 kí tự. Mã PIN mặc định ban đầu là

“viettel-ca”. Nếu điền sai mã PIN 5 lần, USB sẽ tự động bị khóa (blocked), KH cần mang USB đến chi nhánh Viettel gần nhất để được hỗ trợ.

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA

Để cài đặt chương trình quản lý Token, người sử dụng (NSD) hãy thao tác như sau: Cắm Viettel-CA USB Token vào khe cắm USB của máy tính. Nếu máy tính của NSD đang chạy trình duyệt Firefox, hãy tắt tạm thời trước khi cài đặt.

1

Viettel-CA USB Token => Một ổ đĩa CD ảo sẽ tự động xuất hiện như hình dưới, hãy chạy file viettelca_pki_token.exe để cài đặt chương trình quản lý token.

2

Nhấn chọn Install để tiến hành cài đặt chương trình.

3

Nếu máy tính của NSD có cài đặt trình duyệt Firefox, nó sẽ tự động được chạy lên với thông báo như hình dưới. Khi đó, hãy nhấn chọn Allow để Viettel-CA USB Token được tích hợp vào trình duyệt Firefox.

4

Trình duyệt Firefox sẽ chuyển sang trang thông báo đã đăng ký thành công Viettel-CA USB Token. NSD hãy tắt trình duyệt Firefox để tiếp tục cài đặt.

5

Nhấn chọn Finish để kết thúc cài đặt.

6

Sau khi cài đặt xong, NSD sẽ thấy logo Viettel của chương trình quản lý này nằm dưới thanh Notification Bar như sau: 7

Để chạy chương trình quản lý Token, NSD có thể: o Cách 1: Click đúp vào logo Viettel trên Notification Bar. o Cách 2: Chạy chương trình theo đường dẫn sau: Start \ Programs \ Viettel-CA \ Viettel Token Manager

8

Giao diện chương trình

9

=>> Xem chi tiết về chữ ký số Viettel-Ca tại đây: https://chukysotphcm.net/viettel-ca/

Chữ ký số TPHCM là trung tâm dịch vụ về kê khai thuế, cung cấp Token, phần mềm BHXH, đăng ký, gia hạn, chuyển đổi nhà cung cấp chữ ký số trên toàn quốc. Đại lý chính thức của chữ ký số FPT, CA2, Vina-Ca, VNPT-Ca, Newca, Viettel-Ca…

  • Chữ ký số TPHCM
  • Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0932780176
  • Website: https://chukysotphcm.net
Viettel 14 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment