Public
Authored by chữ ký số tphcm

Thủ tục đăng ký, gia hạn chứng thư số Ca2 như thế nào?

Bạn là kế toán, bạn làm việc cho doanh nghiệp mới thành lập, bạn chưa biết cách để đăng ký chứng thư số như thế nào? Hôm nay chúng tôi - Trung tâm khai thuế qua mạng hỗ trợ thủ tục đăng ký mới cũng như gia hạn chứng thứ số Ca2.

chukysoca2

Chữ ký số CA2 là gì?

Chữ ký số CA2 dành cho doanh nghiệp chứng thực chữ ký trong văn bản, tài liệu của doanh nghiệp trong các giao dịch điện tử. Bảo mật thông tin. Tiện lợi trong thanh toán điện tử. Chuyển đổi đơn giản. Tiết kiệm hơn cho doanh nghiệp.

ca212

Chữ ký số Ca2 có những ứng dụng gì cho doanh nghiệp?

Dịch vụ sử dụng CA2

– Khai và nộp thuế điện tử – Khai hải quan điện tử – Khai bảo hiểm xã hội điện tử – Các dịch vụ công khác( thống kê, công bố sản phẩm, ngân hàng, chứng khoán…)

Quy trình thủ tục đăng ký chữ ký số CA2:

Hồ sơ chữ ký số báo gồm:

– Hợp đồng cung cấp dịch vụ

– Phiếu đăng ký

– Biên bản bàn giao

– Chứng minh thư + Đăng ký kinh doanh photo đóng dấu treo công ty hoặc công chứng.

Thủ tục gia hạn chữ ký số Ca2

Liên hệ với bộ phận kinh doanh, để kiểm tra thời hạn chữ ký số và tư vấn mua gói cước sử dụng.

Cung cấp mã số thuế của doanh nghiệp

Email đăng ký, số điện thoại, tên người liên hệ.

Địa chỉ giao hồ sơ.

Gia hạn trên token của KH, chỉ cần mở teaviewer hoặc ultra viewer, kỹ thuật sẽ gia hạn.

=> Xem chi tiết bài viết tại đây: https://chukysotphcm.net/nacencomm-ca2

Chữ ký số TPHCM là trung tâm dịch vụ về kê khai thuế, cung cấp Token, phần mềm BHXH, đăng ký, gia hạn, chuyển đổi nhà cung cấp chữ ký số trên toàn quốc. Đại lý chính thức của chữ ký số FPT, CA2, Vina-Ca, VNPT-Ca, Newca, Viettel-Ca…

Chữ ký số TPHCM

  • Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0932780176
  • Website: https://chukysotphcm.net
CA2 19 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment